Wat is bioresonantie

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent.

Binnen deze module leer je alles hoe (harmoniserende) lichaamseigen trillingen verstoringen in het lichaam op kunnen heffen en op welke manier ze het lichaam op verschillende niveaus kunnen ondersteunen.
Een ander thema gaat over de ruimte waarin wij leven en of ons thuis (levensklimaat) in natuurlijk evenwicht is. Welke factoren beïnvloeden ons en hoe?

Wil je meer informatie? Klik dan door op de verschillende cursus thema’s en kijk naar onderstaand filmpje.